THE OFFICIAL WEB PORTAL

Banggandang

BARAS

Province of Rizal

COURTESY VISIT: BARAS MUNICIPAL JAIL

Noong ika-28 ng Nobyembre, 2023 ay bumisita at nagbigay kortesia sa Tanggapan ni Pangalawang Punong Bayan Kathrine B. Robles si JINSP Luis G. Figueras, MPA (Acting Warden) at personnel.

Si JINSP Figueras ang bagong talagang hepe ng Baras Municipal Jail kung kayat ang pagbisita sa mga ahensya at tanggapan ng lokal na pamahalaan ay bahagi ng kanyang pakikipagkilanlan at pagsisimula ng mabuting pakikipag-ugnayan.

Maligayang Paglilingkod po sa bayan ng Baras!

“Kayang-kaya kung Tayo ay Sama-sama! Willy CaRes