THE OFFICIAL WEB PORTAL

Banggandang

BARAS

Province of Rizal

COURTESY VISIT: AGRIBUSINESS

Bumisita sa Tanggapan ni Punong Bayan Wilfredo C. Robles at Pangalawang Punong Bayan Kathrine B. Robles si G. Buddy Gancenia ng Agribusiness noong ika-28 ng Nobyembre, 2023.

Bahagi ng talakayan ang pagpaplano at pagbuo ng isang programa para sa ating mga minamahal na magsasaka.

Maligayang Pagbisita po muli sa aming bayan Sir Buddy!

“Kayang-kaya kung Tayo ay Sama-sama! Willy CaRes”