THE OFFICIAL WEB PORTAL

Banggandang

BARAS

Province of Rizal

HAPPY BIRTHDAY! Sec. Casimiro “Ito” Ynares, Jr.

?HAPPY BIRTHDAY!Sec. Casimiro “Ito” Ynares, Jr.

Greetings from:

Mayor KC Robles, Vice Mayor Willy Robles, Sangguniang Bayan Members and people of Baras, Rizal!

“Kaunlaran ng Communidad ng Baras ang pRayoridad”